Protecţia datelor

Hotelul Richmond**** respectă modificările recente ale legislației europene privind protecţia datelor cu caracter personal . Privind acest aspect va cerem consimtamantul liber pentru a colecta, stoca și procesa informațiile cu caracter personal in vederea imbunatatirii serviciilor Hotel Richmond****- client.
Ne luam angajamentul să-ți păstrăm în siguranță datele cu caracter personal conform regulamentului european 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal ce se va aplica începând cu data de 25 mai 2018 .
In calitate de client al acestui hotel, cunoscand prevederile art. 13 din Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European din 27 aprilie 2016, imi exprim consimtamantul de buna voie si in deplina cunostinta de cauza, in mod clar si neechivoc pentru colectarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal (nume, adresa de email, numar de telefon, adresa de domiciliul, CNP, etc.) de catre reprezentantii hotelului, in scopurile prevazute de lege si in vederea indeplinirii obligatiilor ce decurg din contractul de cazare.
Am luat la cunostinta de faptul ca datele mele vor fi pastrate/stocate pentru o perioada de timp determinata. Am luat la cunostinta ca am dreptul de a solicita accesul la datele mele personale, precum si dreptul de rectificare sau ștergere a acestor date personale sau chiar restricționarea prelucrării.